Prof. Dr. Jianqiang Wu (Principal Investigator)

 wujianqiang@mail.kib.ac.cn

 CV (English 中文)

 Prof. Dr. Lei Wang

 leiwang@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Associate Research Fellow Dr. Jinfeng Qi

 qijinfeng@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 

Associate Research Fellow Dr. Guojing Shen

 shenguojing@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Associate Research Fellow DrCuiping Zhang

 zhangcuiping@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Assistant Research Fellow. Dr. Jing Li

 lijing1@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Assistant Research Fellow. Dr. Yunting Lei

 leiyunting@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Postdoc. Dr. Sen Li

 lisen1@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Postdoc. Dr. Jinxiong Zhang

 zhangjingxiong@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Postdoc. Dr. Mou Zhang

 zhangmou@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Postdoc. Dr. Canrong Ma

 macanrong@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Engineer Msc. Guoyan Cao

 caoguoyan@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Research Assistant, Zhongxiang Su 

 suzhongxiang@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Research Assistant, Zihan Liu

 877823274@qq.com

 CV (English)

 Jianxiang Yang, Phd student

 yangjianxiang@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Che Zhan, Phd student

 zhanche@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Xijie Zheng, Phd student

 zhengxijie@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Man Zhao, Phd student

 zhaoman1@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Zerui Feng, Phd student

 fengzerui@maili.kib.ac.cn

 CV (English)

 Lijian Zhang, Phd student

 zhanglijian@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Deqing Rong, Phd student

 rongdeqing@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Tianyin Zheng, Phd student

 Fangjie Xiao, Phd student

 xiaofangjie@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Junyu He, Phd student

 hejunyu@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Shuhan Zhang, Phd student

 zhangshuhan@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Wenxing Li, Master student

 liwenxing@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Mengjing Li, Master student

 limengjing@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Yuechen Qi, Master student

 qiyuechen@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Hongjing Li, Master student

 2082719571@qq.com

 CV (English)

 Shan Li, Master student

 lishan@mail.kib.ac.cn

 CV (English)

 Cuilian Huang, Master student

 Shijun Ma, Master student

 Xingxing Liu, Master student

 Zetong Song, Master student

Alumni list

2024

Yuxing Xu (Postdoc. Dr.), currently: Penn State University

2023

1. Yan Yuan (M.S. student)

2. Xiaohang Su (M.S. student)

2022

1. Juan Song (Postdoc. Dr.), currently: Kunming Institute of Botany, CAS

2. Zhongxiang Su (M.S. student), currently: Kunming Institute of Botany, CAS

3. Ruoyue Li (M.S. student)

4. Canrong Ma (Ph.D. student), currently: Kunming Institute of Botany,CAS

5. Na Xue (Ph.D. student)

2021

1. Jinge Bian (M.S. student)

2. Yan Sun (M.S. student)

2020

3. Cuiping Zhang (Ph.D. student), currently: Kunming Institute of Botany,CAS

4. Nian Liu (Ph.D. student)currently:  Oil Corps Research Institute, Chinese  Academy of Agricultural Sciences

5. Tianyu Yang (M.S. student), currently: Kunming Institute of Botany, CAS

6. Jinxiong Zhang (Ph.D. student), currently: Kunming Institute of Botany,CAS

2019

7. Shalan Li (Ph.D. student), currently: Yunnan University

8. Yuxing Xu (Ph.D. student), currently: Kunming Institute of Botany, CAS

9. SAIF UL MALOOK (Ph.D. student), currently: Shenzhen agricultural Genome Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences

10. Jiaxin Wen (M.S. student)

11. Lei Gao (M.S. student), currently: China Agricultural University

12. Jinxiang Tang (M.S. student), currently: Kunming Institute of Botany, CAS

13. Hui Liu (Postdoc), currently: Kunming Institute of Botany, CAS

2018

14. Juan Song (Ph.D. student), currently: Kunming Institute of Botany, CAS

15. Chengkai Lu (Ph.D. student), currently: Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, CAS

16. Huifu Zhuang (Ph.D. student), currently: Kunming Institute of Botany, CAS

17. Menghua Mu (M.S. student), currently: Henan University

18 Christian Hettenhausen (Postdoc Academic Visitor)

2017

19. Yunting Lei (Ph.D. student), currently: Kunming Institute of Botany, CAS

20. Shuanghua Wang (M.S. student), currently: Kunming Institute of Botany, CAS

21. Yan Qin (Postdoc), currently: Xingyi Normal University for Nationalities

2016

22. Ji Luo (M.S. student)

23. Huanhuan Sun (M.S. student)

24. Ting Sun (M.S. student), currently: Henan University

25. Lingdan Zhang (M.S. student), currently: Henan University

26. Jinfeng Qi (Postdoc), currently: Kunming Institute of Botany, CAS

2015

23. Juan Li (Ph.D. student), currently: Southwest Forestry University

24. Dale Zhang (Ph.D. Academic Visitor)

2012

25. Maria Heinrich (Ph.D. Academic Visitor)